Eiendom

Vår visjon er å utvikle og kommersialisere Norges ikoniske fjell og fjorder, skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og bærekraft gjennom stedsutvikling. Om du eier eller kjenner til eiendommer med potensial for turisme, kontakt oss for kostnadsfri transaksjonshjelp ved salg.

Storsandlia

Tomteområdet ligger i helt i den sydlige delen av et drøyt 2 km langt belte med bebyggelse og arealer avsatt til bebyggelse langs Oslofjorden fra Storsand Sandtak Slottet i nord og ned til Freyborg. Vest for bebyggelsen er det avsatt større arealer for LNF og fremtidig kombinerte grønnstruktur- formål. Videre sydover langs Storsandveien er større arealer avsatt til LNF og med mindre klynger av bebyggelse.
LES MER
Strandveien 15, 1366 Lysaker
org. nr.: 932 218 305

Telefon: +47 970 55 555

E-post: post@gondolin.no
© Copyright 2023 - All Rights Reserved
STORSANDLIA PROSJEKTER