Fritidseiendom

Gondolin vil være din foretrukne partner på utvikling av fritidseiendommer med stort potensiale. Til grunneier eller rettighetshaver av uutnyttede fjelleiendommer tilbyr og opererer vi med et profesjonelt team på utvikling av eiendommen med prosjektering og regulering, markedsføring, visualisering og salg, samt entreprenørtjenester og et utvalg av hytteleverandører.

Vi er stadig på jakt etter egnede lokasjoner og destinasjoner, hoteller, tomteområder eller utbyggingsprosjekter med tilknytning til ferie- og fritidsmarkedet.

GONDOLIN HOTELS & RESORTS AS

Strandveien 15, 1366 Lysaker
org. nr.: 927 535 130
Telefon: +47 970 55 555
E-post: post@gondolin.no

Copyright © GONDOLIN AS 2018-2021