Hotels & Resorts

Gondolin Hotels & Resorts er for oss en viktig og helt sentral satsing, som en del av vår strategi, vår identitet og vårt ønske om å utvikle det unike potensiale som ligger i norsk reiseliv. Norge er kjent i hele verden for sin unike natur, renhet og gode samfunn. Det knytter seg tilbake til vår arv der vi skal forvalte historien, kulturen og det storslåtte naturlandskap.

Våre hotell velges basert på kriterier hvor lokasjon og beliggenhet i et unikt kultur- og naturlandskap er kjernen og hvor disse egenskapene skal tilgjengeliggjøres for folk, norske turister og ikke minst et internasjonalt publikum. Vi er opptatt av å ivareta stedets 'sjel' og identitet og gjøre disse stedene likvide og kommersielt bærekraftige og aldri la det gå på bekostning av natur, lokalsamfunn og historie. Vi skal knytte dette sammen til det beste for turister som får oppleve våre destinasjoner og i god forståelse og med ansvar overfor lokalsamfunnet, med de som bor og er tilknyttet områdene.

GONDOLIN GROUP AS

Se våre tall

Strandveien 15, 1366 Lysaker   
org. nr.: 888 042 032
Telefon: +47 970 55 555
E-post: post@gondolin.no

Copyright © GONDOLIN AS 2018-2021