Personvern og behandling av personopplysninger

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du Gondolin AS sine generelle regler om behandling av personopplysninger.

I. Slik behandler vi personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp av våre boliger.

II. Innsamling av personopplysninger

For å kunne innfri våre forpliktelser overfor deg som kunde trenger Gondolin AS informasjon om deg.

Gondolin AS samler inn informasjon til:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av et evt. hyttekjøp
  • Markedsføring og kundeoppfølging

Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg som kunde. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel offentlige eller private institusjoner.

Opplysninger om atferdsmønstre er å regne som personopplysninger, og dette registrerer vi ved besøk på våre hjemmesider. Adferdsmønster er for eksempel sidene du besøker, lenkene du klikker og på og det du skriver i skjemafelter.

Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre:

  • innsamlingen er lovbestemt
  • varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
  • det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med E-post ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at du aldri sender sensitive opplysninger som E-post verken til oss eller til andre.

III. Ditt samtykke

Grunnlaget for Gondolin AS sin behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert slik at formålet med bruk av opplysningene er klart.

IV. Utlevering av personopplysninger

Internt i konsernet

Gondolin AS har taushetsplikt om kundeopplysninger. Gondolin AS har et sentralt kunderegister i Gondolin.no. Det er kun nøytrale personopplysninger (kontaktopplysninger og om boligkjøp) som kan utleveres til andre selskaper i konsernet for administrasjon, analyser og kundepleie, herunder markedsføring uten samtykke fra kunden.

Utlevering av personopplysninger uten ditt samtykke

I noen tilfeller krever loven at vi utleverer opplysninger til andre, blant annet offentlige myndigheter eller ektefelle. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

V. Lagring av personopplysninger

Opplysningene vi har om deg lagres blant annet i vårt kunderegister og i ulike saksbehandlingssystemer. Dette gjøres for å kunne gi deg god informasjon, for å ha en historie på ditt kundeforhold hos oss og for å kunne gi deg svar på eventuelle spørsmål du måtte ha i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det vil i praksis si så lenge avtaleforholdet eksisterer.

Selv om du selger boligen din, vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for boligkjøpet er utløpt.

Vi benytter Google Analytics for analyse og statistikk. Vi anonymiserer personopplysninger som skal benyttes til analyse og statistikk.

VI. Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om de opplysningene om deg vi behandler, hvor informasjonen er hentet fra og hvordan vi behandler dem.

Gondolin AS sin informasjonsplikt

Du skal informeres når vi samler inn personopplysninger om deg. Vår informasjonsplikt gjelder selv om du har samtykket til innsamling.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er mangelfulle eller unødvendige.

Gondolin AS vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle det formålet vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at så lenge avtaleforholdet eksisterer vil opplysningene være registrert.

Dersom boligen selges, vil Gondolin AS på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for boligkjøpet utløper

Opplysningene kan likevel behandles til annet formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare lenger vil ikke bli slettet etter ovennevnte frister.

VII. Behandlingsansvarlig i Gondolin AS

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler inklusive at krav til internkontroll og informasjonssikkerhet er etablert.

Behandlingsansvarlig i Gondolin AS – Rollen som behandlingsansvarlig er delegert fra Administrerende direktør til Salgs- og markedssjef.

Databehandler er den underleverandør som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, for eksempel våre underleverandører av IKT tjenester.

Slik sletter du informasjonskapsler

Les mer om nettvett og personvern

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å samle nyttig statistikk om hvordan du bruker innholdet vårt. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre, videreutvikle og tilpasse nettsidene våre. Dette kan for eksempel være informasjon om hvor du kommer fra, hva slags nettleser du bruker og hvordan du navigerer deg rundt på siden.

Fra 1. juli 2013 må alle som er ansvarlige for en nettside og bruker cookies, innhente brukernes samtykke. De aller fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godta cookies, men dersom du ønsker det kan du velge å endre dette slik at cookies ikke blir akseptert. Mange nettsteder er imidlertid avhengige av cookies for å fungere som tiltenkt.

Informasjon som samles inn vil kun benyttes internt og ikke bli delt med 3. part. Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg personlig.

Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for innsamlig og analyse av besøksstatistikk. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

GONDOLIN GROUP AS

Se våre tall

Strandveien 15, 1366 Lysaker   
org. nr.: 888 042 032
Telefon: +47 970 55 555
E-post: post@gondolin.no

Copyright © GONDOLIN AS 2018-2021