Skardsdalen

Hyttetomter i Flå

Skarsdalen Eiendom AS

Fjellområde på ca 615 mål til utbygging i Flå, 90 min fra Oslo – ca 200 hyttetomter til utbygging.

Tomteområdet ligger sentralt og sydvendt tilknyttet eksisterende hytteområde.

  • Reguleringssøknad sendt inn på ca 200 hyttetomter frittliggende hyttetomter og fritidsleiligheter tilknyttet konsentrert fritidsbebyggelse.
  • I gjeldende kommuneplan for Flå kommune er en større del av de 615 målene satt av til fritidsbebyggelse. Dette gir muligheter for en større utvidelse av tomter og hytteutvikling i området.
  • Ny kommuneplan i Flå for områdene Sørbølfjell / Turufjell legger til rette for enorm vekst de nest 10-20 årene. Planer om alpinanlegg og utvidelse av eksisterende hytteområder med flere tusen nye hytter og leiligheter.
  • Salg av eiendommer kan påbegynnes våren 2020.

Tomteområdet har en veldig fin og solrik beliggenhet i Skardsdalen. Det er et området som har gode kvaliteter både sommer
som vinter.

Under 2 timers kjøring fra Oslo gjør området attraktivt for en stor kjøpegruppe.
Nærmeste hytteområde som kan sammenlignes med dette er Sørbølfjellet hvor det omsettes ferdigstilte hytter på 60 -90 m² BRA fra 2,5 millioner til 4,2 millioner.

Har du spørsmål?