Storsandlia

Tomteområdet ligger i helt i den sydlige delen av et drøyt 2 km langt belte med bebyggelse og arealer avsatt til bebyggelse langs Oslofjorden fra Storsand Sandtak Slottet i nord og ned til Freyborg.

Storsandlia

Tomteområdet ligger i helt i den sydlige delen av et drøyt 2 km langt belte med bebyggelse og arealer avsatt til bebyggelse langs Oslofjorden fra Storsand Sandtak Slottet i nord og ned til Freyborg.
Eiendommen 353/382 i Asker Kommune 70 mål. Potensiale 70-80 enheter, 68167 m2, se mulighetsstudie fra Archimatika Arkitekter nedenfor

Tomten ligger kun ca 35 minutter fra Oslo dersom man kjører Oslofjordtunnelen

Se mulighetsstudie fra Archimatika Arkitekter, last ned PDF

Sætre ligger ca. 7 km mot nord og har et variert handels- og servicetilbud. Her er ligger også Sætre barneskole og Grytnes ungdomsskole. Ødegården barnehage ligger midtveis mellom planområdet og Sætre og Slingrebekken barnehage ligger på Sætre. Nærmeste videregående skole er Oslofjorden videregående på Hov øst for Svelvik.


Basert på mulighetsstudie fra Archimatika Arkitekter nedenfor har eiendommen potensiale for 70-80 enheter
Ta kontakt med Erlend Follegg på telefon + 47 970 55 555 eller erlend@gondolin.no dersom du har spørsmål til denne eiendommen.
Gondolins masterplan er å bli en ledende nordisk destinasjonsutvikler i fritidsmarkedet

Erlend Follegg

EIER
TA KONTAKT
Strandveien 15, 1366 Lysaker
org. nr.: 932 218 305

Telefon: +47 970 55 555

E-post: post@gondolin.no
© Copyright 2023 - All Rights Reserved
STORSANDLIA PROSJEKTER